Sissesõiduloa taotlemine

18.02.22

Kes peavad taotluse esitama?

Põlva linna sissesõidu luba väljastatakse  veokile, mille registrimass on üle 8 tonni. Loa kestvusaeg on üks aasta.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Sissesõiduloa taotlus koos lisadega esitada Põlva Vallavalitsusele aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Teedespetsialist Halvor Laomets, e-post halvor.laomets@polva.ee, tel 5332 5432.

 

Vajaminevad dokumendid

Auto registreerimistunnistus ja taotlus.

 

Õigusakt ja taotluste vormid

Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Põlva linnas

Transpordivahendi kõrvalekaldumiseks LM nõuetest RTF (62 kB) / PDF (125 kB)

Liikluskeelualase loa taotlus RTF (104 kB) / PDF (441 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG