Tasuta lumetõrje teenus erateedel

2.01.24

Kes saavad teenust taotleda?

Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Põlva vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja kes on liitunud korraldatud jäätmeveoga. 

Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Põlva vallas asuvatele erateedele, mis jäävad Põlva valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustusalale ning kulgevad majapidamisteni, mida kasutatakse aastaringselt alalise elukohana ning eratee vastab Põlva valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise korras toodud tingi tingimustele.

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Teenuse saamiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus Põlva Vallavalitsusele aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Teedespetsialist Halvor Laomets, e-post halvor.laomets@polva.ee, tel 5332 5432.

 

Õigusakt

Põlva valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord

 

Toimetaja: LIIA SULG