Toimetulekutoetus

7.09.21

Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

 

Kes saavad toetust taotleda?

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, millest arvestatakse maha makstud elatis, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning kehtestatud toimetulekupiir.
Valem: toimetulekutoetus =  toimetulekupiir + eluruumi alalised kulud – sissetulekud.
Vastavalt 2019. aasta riigieelarve seadusele on üksi elava isiku ja perekonna esimese liikme toimetulekupiir 150 eurot kuus. Perekonna iga järgneva täisealisele liikmele 120 eurot kuus ning kuni 18-aastastele lastele 180 eurot lapse kohta kuus.

Toimetulekutoetus makstakse taotluses näidatud arvelduskontole või sularahas.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Toetust on õigus taotleda igakuiselt esitades jooksva kuu eest taotlus koos eluasemekulusid tõendavate dokumentidega hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks.

Toimetulekutoetuse taotlus esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

  • Sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno, tel 799 9496, mob 517 3009, e-post kaia.vorno@polva.ee (Põlva piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 799 9466, mob 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee (Mooste ja Laheda piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman, tel 797 9380, mob 5196 6411, e-post maarika.tikman@polva.ee (Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond).

 

Milliseid dokumendte taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, millele lisatakse järgmised dokumendid:

  • eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument (esmapöördumisel);
  • arved jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kohta;
  • kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ja tõend elatise saamise või mittesaamise kohta;
  • vajadusel muud täiendavad dokumendid.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Sotsiaalhoolekande seadus

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Sotsiaaltoetuse taotlus RTF (111 kB) / PDF (195 kB)

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA