Valimiskomisjon

29.04.20

Valla valimiskomisjoni ülesandeks on kohalikel valimistel valimisliitude ja kandidaatide registreerimine, valla hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine. Riigikogu valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel täidab valla valimiskomisjon häältelugemiskomisjoni ülesandeid. 

Valimistevahelisel perioodil on valimiskomisjoni pädevuses peatunud ja lõppenud volitustega volikogu liikmetele asendusliikmete määramine.

Põlva valla valimiskomisjoni liikmed:

Heiki Kolk – esimees
Aigi Tiks – aseesimees
Merike Matt
Annely Eesmaa
Tiivi Parts
Helen Metsma – asendusliige
Piia Roost – asendusliige


Põlva valla valimiskomisjon on moodustatud Põlva Vallavolikogu 12.04.2017 otsusega nr 1-3/15 "Põlva valla valimiskomisjoni moodustamine" (muudetud Põlva Vallavolikogu 21.02.2018 otsusega nr 1-3/6 "Põlva valla valimiskomisjoni liikmete arvu ja koosseisu muutmine" ja 23.04.2020 otsusega nr 1-3/7 "Põlva valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine".

Põlva valla valimiskomisjoni asukoht
Põlva valla valimiskomisjon asub Põlva Vallavalitsuses aadressil Kesk tn 15, Põlva linn (vallasekretäri ametiruum).

Valimiskomisjoni kontaktandmed
tel 799 9472
mob 514 7690
e-post info@polva.ee

Valimiskomisjoni otsused ja protokollid