Valimiskomisjon

26.02.24

Valla valimiskomisjoni ülesandeks on kohalikel valimistel valimisliitude ja kandidaatide registreerimine, valla hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine. Riigikogu valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel täidab valla valimiskomisjon häältelugemiskomisjoni ülesandeid. 

Valimistevahelisel perioodil on valimiskomisjoni pädevuses peatunud ja lõppenud volitustega volikogu liikmetele asendusliikmete määramine.

Põlva valla valimiskomisjoni liikmed:

Heiki Kolk – esimees
Aigi Tiks – aseesimees
Kaia Sillaste
Annely Eesmaa
Tiivi Parts
Helen Metsma – asendusliige
Piia Roost – asendusliige


Põlva valla valimiskomisjon on moodustatud Põlva Vallavolikogu 30.06.2021 otsusega nr 1-3/19 "Põlva valla valimiskomisjoni moodustamine" ning koosseisu muudetud 21.02.2024 otsusega nr 1-3/3 "Põlva valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine".

Põlva valla valimiskomisjoni asukoht
Põlva valla valimiskomisjon asub Põlva Vallavalitsuses aadressil Kesk tn 15, Põlva linn (vallasekretäri ametiruum).

Põlva valla valimiskomisjoni tööaeg
18.08.2021–19.08.2021 kella 13.00–15.00
23.08.2021–27.08.2021 kella 13.00–15.00
30.08.2021–03.09.2021 kella 13.00–15.00
06.09.2021, 08.09.2021 ja 10.09.2021 kella 13.00–15.00
07.09.2021 ja 09.09.2021 kella 16.00–18.00
13.09.2021–15.09.2021 kella 13.00–15.00


Valimiskomisjoni kontaktandmed
tel 514 7690
e-post info@polva.ee

Valimiskomisjoni otsused ja protokollid