Vallavalitsuse liikmed

25.09.18

Vallavanem Georg Pelisaar

Keskerakond

Telefon: 799 9470
Kabinet: Kesk 15, Põlva
E-post: georg.pelisaar@polva.ee
Vastuvõtt: E  14–16.00, vastuvõtule registreerimine telefonil 799 9470

Tegevusvaldkonnad: üldjuhtimine; valla esindamine; valla arengu strateegiline planeerimine; vallavara valitsemine; arendustegevus; valla eelarve, s.h laenupoliitika; valla raamatupidamise korraldamine; ettevõtlus, era- ja avaliku sektori koostööprogrammid; välissuhted; suhted avalikkusega; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; suhted riigivõimu- ja valitsusorganitega ning vallavolikoguga; korrakaitse; sotsiaalteenuste osutamine; sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmine; eakate hoolekanne, hooldekodude tegevuse korraldamine; lastekaitse; tervishoid.

Vallavanema asendamine puhkuse ja äraoleku korral:
I asendaja abivallavanem Janika Usin,
II asendaja abivallavanem Martti Rõigas.

 

Abivallavanem Janika Usin

Keskerakond

Telefon: 799 9479; 5332 7079
Kabinet: Kesk 15, Põlva, IV korrus
E-post: janika.usin@polva.ee
Vastuvõtt:  etteregistreerimisel tel 5332 7079

Tegevusvaldkonnad: haridus; kultuuri-, spordi- ja noorsootöö; tervisedendus.

Abivallavanema asendamine puhkuse ja äraoleku korral: abivallavanem Martti Rõigas.
 

Abivallavanem Martti Rõigas

Reformierakond

Telefon: 5304 1508
Kabinet: Võru 1, Põlva, II korrus
E-post: martti.roigas@polva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisel tel 5304 1508 

Tegevusvaldkonnad: elamu- ja kommunaalmajandus; teede ja tänavate ehitus, -remont ja hooldus; ühistranspordi korraldamine; liikluskorraldus; heakord ja haljastus; keskkonnakaitse; jäätmehooldus; vallavara haldamine; veevarustus ja kanalisatsioon; energiamajandus; ehitus, sh ehituslubade ja ehitiste kasutuslubade väljaandmine ning ehitusjärelevalve; ruumiline planeerimine; omandi- ja maareform; kalmistumajandus; arhitektuur; turism.

Abivallavanema asendamine puhkuse ja äraoleku korral: abivallavanem Janika Usin.

 

Märt Eskor

Finantsosakonna juhataja

Telefon: 799 9487, 516 5864
Kabinet: Keldrikaela tee 2, Mammaste
E-post: mart.eskor@polva.ee
Vastuvõtt: T 10–12.00

 

Helen Metsma

Sotsiaalosakonna juhataja

Telefon: 799 9473; 5884 4140
Kabinet: Kesk 15, Põlva, II korrus
E-post: helen.metsma@polva.ee
Vastuvõtt:  N 13–16.00