Vallavalitsuse liikmed

4.04.23

Vallavanem Martti Rõigas

Reformierakond

Telefon: 799 9470
Kabinet: Kesk 15, Põlva
E-post: martti.roigas@polva.ee
Vastuvõtule registreerimine telefonil 799 9470

Tegevusvaldkonnad: üldjuhtimine; valla esindamine; valla arengu strateegiline planeerimine; vallavara valitsemine; arendustegevus; valla eelarve, s.h laenupoliitika; valla raamatupidamise korraldamine; ettevõtlus, era- ja avaliku sektori koostööprogrammid; välissuhted; suhted avalikkusega; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; suhted riigivõimu- ja valitsusorganitega ning vallavolikoguga; korrakaitse.

 

Abivallavanem Koit Nook

Keskerakond

Telefon: 513 4363

Kabinet: Kesk 15, Põlva, IV korrus
E-post: koit.nook@polva.ee
 

Tegevusvaldkonnad: haridus; kultuuri-, spordi- ja noorsootöö; tervisedendus; sotsiaalhoolekanne

 

Abivallavanem Arne Tilk

Erakond Isamaa

Telefon: 517 2455

Kabinet: Võru 1, Põlva, II korrus
E-post: arne.tilk@polva.ee
 

Tegevusvaldkonnad: elamu- ja kommunaalmajandus; teede ja tänavate ehitus, -remont ja hooldus; ühistranspordi korraldamine; liikluskorraldus; heakord ja haljastus; keskkonnakaitse; jäätmehooldus; vallavara haldamine; veevarustus ja kanalisatsioon; energiamajandus; ehitus, sh ehituslubade ja ehitiste kasutuslubade väljaandmine ning ehitusjärelevalve; ruumiline planeerimine; omandi- ja maareform; kalmistumajandus; arhitektuur; turism.

 

Indrek Žvirblis

E-post: indrek.zvirblis@polva.ee
 

 

Ester Tuiksoo

E-post: ester.tuiksoo@polva.ee

 

Tiiu Rüütle

E-post: tiiu.ruutle@polva.ee