Vallavolikogu

29.03.18

Põlva valla omavalitsusorganiteks on vallavolikogu kui esinduskogu ja vallavalitsus kui volikogu poolt moodustatud täitevorgan. Põlva vallavolikogu valimised toimusid 15. oktoobril 2017. Volikogu on 27-liikmeline ja valitakse neljaks aastaks. 

Volikogu valib endi seast volikogu esimehe, kes korraldab volikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab volikogu istungeid ning korraldab nende ettevalmistamist. Volikogu esimees esindab Põlva valda ja selle volikogu vastavalt seadusele, valla põhimäärusele ning volikogu poolt antud pädevusega.

Alates 27. oktoobrist 2017 on Põlva Vallavolikogu esimees Igor Taro ja volikogu aseesimees on Anne Nook.

KOALITSIOONILEPE