Veemajandus

28.12.17

Põlva vallas (ka Laheda ja Ahja piirkonnas) osutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust aktsiaselts PÕLVA VESI.

 

Aktsiaselts PÕLVA VESI põhitegevuseks on:

  • klientide varustamine joogiveega
  • klientide reovee ärajuhtimine ja puhastamine
  • sademe-, pinna- ja drenaaživee ärajuhtimine ja puhastamine
  • veevarustuse ja kanalisatsiooni tehniliste tingimuste väljatöötamine ja väljastamine
  • veevarustuse ja kanalisatsioonialased konsultatsioonid

 

AS Põlva Vesi

Toominga 2a, 63304 Põlva

tel +372 799 6813

e-post info@polvavesi.ee

www.polvavesi.ee

Registrikood 10151183

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad

 

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

 

MOOSTE piirkonnas osutab ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust OÜ Mooste Olme

Kontakt: tel 792 5422

VASTSE-KUUSTE piirkonnas osutab ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust OÜ Vastse-Kuuste Soojus

Kontakt: juhataja Maldur Muttik, telefon 792 0421;  soojusvk[at]hot.ee

 

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA