Häirenuputeenus

2.12.22

Kes saavad teenust taotleda?

Teenus on mõeldud isikule, kellel oma terviseseisundist, kõrgest east või erivajadusest tingituna on raskusi endaga toimetuleku või suhtlemisega, mille tõttu on tal suurem risk sattuda oma kodus või selle vahetus läheduses abitusse olukorda. Teenuse eesmärk on aidata kaasa isiku turvalisuse tagamisele tema harjumuspärases keskkonnas, mis võimaldab tal kauem iseseisvalt kodus elada ja ennetada riske, mis võivad tekkida vähenenud toimetulevõimega isikutel (nt eakatel, puudega või tervisprobleemidega inimestel jms) õigeaegse abita jäämise korral. Teenus leevendab pereliiget hooldavate tööealiste isikute hoolduskoormust ja aitab kaasa nende tööturul püsimisele või tööturule asumisele.

Üldjuhul kannab isik kaelas või randmel häirenuppu. Abivajaduse tekkimise korral vajutab isik nuppu või tuvastab kukkumisanduriga häirenupp tugeva põrutuse/kukkumise ja algatab häirekõne teenuse osutajale automaatselt ning häireteade või häälkõne saadetakse sõltuvalt süsteemi lahendusest ööpäevaringselt kas isiku poolt määratud kontaktisiku mobiiltelefonile või seadmete haldajale/teenuse osutajale.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Täpsema informatsiooni saamiseks palume ühendust võtta tel 550 0116 või otse teenuseosutajaga.