Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemine

11.12.23

Toetuse eesmärk
Rahvastikuregistri andmetel Põlva vallas elavatele ja õppivatele 7–19-aastastele lastele ja noortele huvihariduse ja huvitegevuse läbiviimiseks ning selles osalemiseks

 

Kes ja milleks saab toetust taotleda?
Tegevustoetust saab taotleda Põlva valla haldusterritooriumil tegutsev mittetulundusühing, mis võib olla erahuvikooli pidaja. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on: tegevustoetus; õppuritoetus; transporditoetus ja andeka noore toetus.

Ühe õppuri kohta ei saa samaaegselt taotleda tegevustoetust, õppuritoetust ja transporditoetust.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Taotlus tuleb esitada Põlva Vallavalitsusele toetuste taotlemise ja menetlemise andmekogu SPOKU kaudu veebilehel https://piksel.ee/spoku/polva.

Tegevustoetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. detsembril.

Taotlus õppekoha kulude katmiseks jaanuarist maini esitatakse hiljemalt 1. märtsil. Taotlus õppekoha kulude katmiseks septembrist detsembrini esitatakse hiljemalt 1. novembril.

Taotlus transpordikulude katmiseks jaanuarist maini esitatakse hiljemalt 1. märtsil. Taotlus transpordikulude katmiseks septembrist detsembrini esitatakse hiljemalt 1. novembril.

Andeka noore toetus taotlus esitatakse vastaval vajadusele.

 

Lisainformatsioon
Annika Ladva, noorsootööspetsialist, 517 2799, annika.ladva@polva.ee

 

Õigusakt ja vormid

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord

  •  Taotlused ja toetuse kasutamise aruanne esitatakse Spoku kaudu

 

Eraldatud toetused

2023
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine (tegevustoetus)  

2022
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine (tegevustoetus) (pdf, 156 kB)
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise (tegevustoetus) muutmine (pdf, 275 kB)

2021
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine (tegevustoetus) (pdf, 150 kB)

2020
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine (tegevustoetus) (pdf, 97 kB)

2019
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine (tegevustoetus) (pdf, 155 kB)
 

Toimetaja: LIIA SULG