Põlva Vallavolikogu I koosseis (2017–2021)

13.03.23

Juhtimine

01.02.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 21 "Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine". Määruse alusel moodustus 22.10.2017 Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põlva vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.

Põlva Vallavolikogu I koosseis valiti 15. oktoobril 2017. a, volikogu oli 27-liikmeline. Volikogu nelja tööaasta jooksul täitis volikogu liikmete volituste peatumise ja ennetähtaegse lõpetamise tõttu asendusliikmete määramisega volikogu liikme ülesandeid kokku 35 inimest.

Valimiste järel moodustati koalitsioon, kuhu kuulusid Eesti Keskerakond, Tuleviku Põlvamaa valimisliit ja Sotsiaaldemokraatlik erakond. Opositsioonis olid Eesti Reformierakond, valimisliit Põlva Areng ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

Vallavolikogu esimesel istungil valiti volikogu esimeheks Igor Taro ning aseesimeheks Anne Nook.

Vallavanemaks valiti Georg Pelisaar ning abivallavanemateks nimetati Janika Usin (hariduse ja kultuuri valdkond), Arne Tilk (ehituse ja planeerimise valdkond) ja Sirje Tobreluts (sotsiaalabi valdkond). Vallavalitsuse liikmeteks lisaks vallavanemale kinnitati abivallavanemad ja finantsosakonna juhataja.

Koalitsioon lagunes 2018. aasta mais. Uue koalitsiooni moodustasid Reformierakond ja Keskerakond. Uueks volikogu esimeheks valiti Lennart Liba. Muudeti vallavalitsuse struktuuri, kus senise 3 abivallavanema asemel nimetati ametisse 2 abivallavanemat – Janika Usin (hariduse ja kultuuri valdkond) ning Martti Rõigas (ehituse ja planeerimise valdkond). Vallavalitsuse liikmeteks lisaks vallavanemale kinnitati abivallavanemad, finantsosakonna juhataja ja sotsiaalosakonna juhataja.

 

Fraktsioonid ja komisjonid

Põlva valla põhimääruse § 37 lg 1 kohaselt võivad fraktsiooni moodustada vähemalt 3 liiget.

7. novembril 2017 registreeriti volikogus Eesti Reformierakonna fraktsioon (esimees Lennart Liba).

21. juunil 2018 registreeriti volikogus Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon (esimees Sirje Tobreluts) ja Tuleviku Põlvamaa fraktsioon (esimees Igor Taro).

31. jaanuaril 2019 lahkusid Arne Tilk, Koit Jostov ja Kairit Numa Tuleviku Põlvamaa fraktsioonist. Tuleviku Põlvamaa fraktsiooni tegevus lõppes, kuna fraktsiooni liikmete arv jäi alla kolme. Volikogus registreeriti Isamaa fraktsioon (esimees Arne Tilk).

Volikogus oli 7 alatist komisjoni. Komisjonide esimehed ja aseesimehed koosseisu vältel vahetusid.

Revisjonikomisjon – esimehed Martti Rõigas (2017–2018) ja Ahti Bleive (2018–2021), aseesimees Rein Käsk (2017–2021).

Arengukomisjon – esimehed Ahti Bleive (2017–2018) ja Andres Vijar (2018–2021), aseesimehed Uuno Siitoja (2017–2018) ja Koit Jostov (2018–2021).

Majanduskomisjon – esimehed Koit Jostov (2017–2018) ja Leander Konks (2018–2021), aseesimehed Leander Konks (2017–2018) ja Sirje Tobreluts (2018–2021).

Sotsiaalkomisjon – esimees Kairit Numa (2017–2021), aseesimees Liivi Maran (2017–2021).

Hariduskomisjon – esimehed Anti Rüütli (2017–2018) ja Katrin Peil (2018–2021), aseesimehed Lennart Liba (2017–2018) ja Anti Rüütli (2018–2021).

Kultuurikomisjon – esimees Helle Virt-Lenk (2017–2021), aseesimees Ülo Needo (2017–2021).

Kogukonna- ja külaelukomisjon – esimees Toivo Narusbek (2017–2021), aseesimehed Andres Vijar (2017–2018) ja Indrek Käo (2018–2021).

Komisjonid olid 5-liikmelised, välja arvatud revisjonikomisjon (3 liiget). Komisjonidesse kuulus lisaks volinikele koosseisu tööperioodi vältel veel inimesi, kes ei olnud volikogu liikmed.

Volikogu eestseisus on nõuandev tööorgan volikogu istungi ettevalmistamisel volikogu esimehe juures. Eestseisusesse kuulusid volikogu esimees, volikogu aseesimees, volikogu komisjonide esimehed ning fraktsioonide ja valimisliitude esindajad.

 

Volikogu istungid

Vallavolikogu I koosseis pidas 51 istungit (sh erakorralised istungid), vastu võttis 133 määrust ja 194 otsust.

Nelja aasta jooksul kokku oli istungitest osavõtt umbes 88 protsenti. Kõige suurem puudujate arv ühelt istungilt oli 10, kolmel istungil olid kohal kõik volikogu liikmed.

Volikogu liikmete osavõtt istungitest (istungeid/osalenud):
1.   Tarvo Asur 51/43
2.   Ahti Bleive 51/38
3.   Koit Jostov 51/41
4.   Nikolai Järveoja 18/18
5.   Leander Konks 51/48
6.   Rasmus Kork 33/27
7.   Indrek Käo 51/48
8.   Rein Käsk 49/41
9.   Kuldar Leis 51/45
10. Heimar Lenk 21/17
11. Lennart Liba 51/51
12. Liivi Maran 51/45
13. Toivo Narusbek 51/49
14. Ülo Needo 51/47
15. Anne Nook 51/50
16. Kairit Numa 51/44
17. Kalju Paalman 46/35
18. Janno Paas 5/5
19. Katrin Peil 38/34
20. Georg Pelisaar 2/2
21. Rainer Rahasepp 11/10
22. Martti Rõigas 13/13
23. Anti Rüütli 51/46
24. Uuno Siitoja 51/48
25. Janno Simso 51/47
26. Tarmo Tamm 28/21
27. Igor Taro 51/47
28. Arne Tilk 40/29
29. Sirje Tobreluts 40/35
30. Janika Usin 2/2
31. Külli Vardja 11/9
32. Aare Veetsmann 51/41
33. Andres Vijar 51/45
34. Helle Virt-Lenk 51/45
35. Ants Väärsi 51/46

 

Toimetaja: LIIA SULG