Isikliku abistaja teenus

16.03.20

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada ​sügava liikumis- või nägemispuude tõttu füüsilist kõrvalabi vajavate inimeste iseseisvat toimetulekut ja osalemist ühiskonnaelus ning vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust. Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi.

 

Kes saavad teenust taotleda?

Isikliku abistaja teenust osutatakse isikule, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põlva vallas või kelle tegelik elukoht on Põlva vallas, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsusega.

Isikliku abistaja teenust osutatakse isikule, kes vajab puude tõttu füüsilist abi.

 Tugiisikuteenuse osutajale makstava tasu suuruseks on alates 01.01.2019. a 4,50 eurot ühes tunnis, täiendavate põhjendatud kulude hüvitamise piirmääraks 50 eurot kalendrikuus.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Isikliku abistaja teenuse taotlus  esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Sotsiaaltöö peaspetsialist Gerti Karilaid-Vidder, tel 799 9474, mob 550 0116, e-post gerti.karilaid-vidder@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Teenuse taotlemisel esitatakse taotlus ning olemasolul isikliku abistaja nõusolek.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord

Hooldajatoetuse määra, tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutajale makstava tasu suuruse, sotsiaaltransporditeenuse omaosaluse kehtestamine ning volitatud ametniku määramine

Tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutajale makstava tasu suuruse ja teenuse osutamisega seotud täiendavate kulude piirmäära kehtestamine

Sotsiaalteenuse taotlus RTF (100 kB) / PDF (185 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG