Isikliku abistaja teenus

2.12.22

Isikliku abistaja teenuse eesmärgiks on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust. Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik juhendamist ja kõrvalabi.

 

Kes saavad teenust taotleda?

Isikliku abistaja teenust osutatakse isikule, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põlva vallas või kelle tegelik elukoht on Põlva vallas, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsusega.

Isikliku abistaja teenust osutatakse isikule, kes vajab puude tõttu füüsilist kõrvalabi.

 Isikliku abistaja teenuse osutajale makstava tasu suuruseks on 4,50 eurot ühes tunnis.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Isikliku abistaja teenuse taotlus  esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Täpsemat infot saab tel 550 0116.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Teenuse taotlemisel esitatakse taotlus ning olemasolul isikliku abistaja nõusolek.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord

Hooldajatoetuse määra, tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutajale makstava tasu suuruse, sotsiaaltransporditeenuse omaosaluse kehtestamine ning volitatud ametniku määramine

Tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutajale makstava tasu suuruse ja teenuse osutamisega seotud täiendavate kulude piirmäära kehtestamine

Sotsiaalteenuse taotlus RTF (67 kB) / PDF (116 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG