Isikukoodi moodustamine

13.04.22
 Oma tulekust palun eelnevalt teada anda lea.leivo@polva.ee või tel 5786 0070.
Kirjeldus

Isikukood antakse kui:

 1. Eestis registreeritakse isiku elusündmus;
 2. isik asub Eestisse elama;
 3. sisestatakse arhiivist isiku Eesti perekonnaseisudokument;
 4. välismaalane vajab isikukoodi mingisse riigi andmekogusse kandmiseks.

Isikukood moodustatakse vastsündinule, leidlapsele, elamisloa või elamisõiguse taotlejale, Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis, isikukoodita Eesti kodanikule ja isikule, kelle kohta koostatakse perekonnaseisukanne ning isikule, kelle andmed kantakse riigi andmekogusse.

Isikul, kes ei ela Eestis ega asu Eestisse elama, kuid kelle andmed on vaja riigi andmekogusse kanda ja isik vajab selleks isikukoodi, tuleb taotlus esitada isiklikult kohale tulles Põlva Vallavalitsusele (maakonnakeskuse omavalitsusele).

Taotluse võib esitada nii EL kodanik, kolmanda riigi kodanik või teise riigi määratlemata kodanik. Vajadus sel moel isikukoodi taotleda on isikul, kes ei ela püsivalt Eestis, kuid käib Eestis tööl või töötab Eesti tööandjale mujal, millest tulenevalt on tööandjal kohustus registreerida töötaja Maksu- ja Tolliametis ja töötaval isikul on õigus kindlustuskaitsele Eesti Haigekassas. Enamus Eestis kasutusel olevatest andmekogudest, sh ravikindlustuse andmekogu, on üles ehitatud selliselt, et isiku identifitseerimise aluseks on isikukood.

Eesti isikukoodita isikule, kelle kohta koostatakse Eesti perekonnaseisukanne, moodustatakse isikukood perekonnaseisutoimingu käigus perekonnaseisuasutuse poolt.

Vastsündinu saab isikukoodi sünnitusmajas ning sünni registreerimisel on lapse andmed rahvastikuregistris koos isikukoodiga nähtavad.

Välisriigis sündinud Eesti kodaniku või elamisluba või elamisõigust omava isiku lapsele, kes on sündinud välisriigis, antakse isikukood välisriigi sünnitunnistuse alusel.

Eesti isikukoodi mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul, kes soovib Eestis registreerida oma elukohta ning omandada sellega EL kodaniku elamisõiguse, tuleb hiljemalt kolme kuu möödumisel Eestisse sisenemise päevast arvates esitada maakonnakeskuse omavalitsusele isiklikult kohale tulles koos elukohateatega taotlus isikukoodi saamiseks.

Euroopa Liidu kodanik, kes on vähemalt 15-aastane alaealine ja kes saabub Eestisse vahetusõpilastena ja ilma vanemateta, võib teha menetlustoiminguid ja osaleda menetluses iseseisvalt, kui Euroopa Liidu kodaniku seadus ei sätesta teisiti.

Taotlemine

Dokumentide ja taotluse alusel moodustatud isikukoodi väljavõtte saab taotleja mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu taotluse saabumisest.

Taotlusvormid

taotlus isikukoodi saamiseks (Eestis elav või viibiv isik)
taotlus isikukoodi saamiseks (välisriigis elav isik)

Vajaminevad dokumendid:
kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Õigusaktid

isikukoodide moodustamise ja andmise kord
rahvastikuregistri seadus
Euroopa Liidu kodaniku seadus

Menetlemine

Isikukoodi andmise avaldusi võtavad Põlva Vallavalitsuses (Põlva linn Kesk tn 15, III korrus) vastu:

 • perekonnaseisuametnik Lea Leivo, lea.leivo@polva.ee, 5786 0070,
  Vastuvõtuajad:
  E 13–16;
  T–K 9–12 ja 14–16;
  N–R 9–12;
 • registrispetsialist Kaia Sillaste, kaia.sillaste@polva.ee5919 2345.

 

Toimetaja: LIIA SULG