Jaama 73 ja Jaama 73a laohalli projekteerimistingimused

8.03.21

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 25.03.2020 korraldusega nr 2-3/142 on algatatud projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Projekteerimistingimuste taotluse alusel soovitakse Põlva linnas asuva Jaama tn 73 ja Jaama tn 73a kruntidele püstitada laohall mõõtmetega 15 x 40 m.

Projekteerimistingimuste eelnõuga oli võimalik tutvuda kuni 17.04.2020 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 17.04.2020. Vastuväiteid eelnõu kohta ei esitatud.

Põlva Vallavalitsuse 22.04.2020 korraldusega nr 2-3/184 määrati projekteerimistingimused laohalli püstitamiseks.

Toimetaja: LIIA SULG