Järelhooldusteenus

2.12.22

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Kohaliku omavalitsuse üksus tagab järelhooldusteenuse asendushooldusel viibivale täisealisele isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes: 

  1. esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni; 
  2. ​õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni, või
  3. ​isiku 25-aastaseks saamiseni.  ​

​K​ohaliku omavalitsuse üksus võib tagada järelhooldusteenuse isikule, kes:   ​

  1. on kuni 21-aastane ega õpi ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis asendushooldusel või eestkostel;
  2. on kuni 25-aastane ja õpib ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis eestkostel ja pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkas järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

 

Kes saavad teenust taotleda?

Järelhooldusteenust osutatakse asendushooldusteenuselt lahkunud täisealisele isikule. Teenust osutatakse juhtumipõhiselt.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Järelhooldusteenuse osas konsultatsiooni saamiseks tuleb pöörduda Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk 15, Põlva linn või saates e-kirja aadressile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Täpsemat infot saab tel 550 0116.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Teenuse taotlemisel esitatakse taotlus.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Sotsiaalteenuse taotlus RTF (67 kB) / PDF (116 kB)

Toimetaja: LIIA SULG