Käsitööühingud

14.04.18

Seltsing Põlva Käsitööklubi
Tegevusvaldkond: käsitöö
Aadress: Kesk 16, Põlva
Kontakt: 5391 7587; marepold@gmail.com

MTÜ Mammaste Hääd Alostajad
Tegevusvaldkond: käsitöö
Tegevuskoht: Põlva Kool, Koolimaja tee 1
Kontakt:  797 6274; diana1pehk@gmail.com

Seltsing Nobedad Näpud
Tegevusvaldkond: käsitöö
Tegevuskoht: Himmaste Raamatukogu/Külakeskus
Kontakt:  517 7803; merikeverev@gmail.com

Seltsing Rukkilill
Tegevusvaldkond: käsitöö
Tegevuskoht: Kähri Seltsimaja
Kontakt:  5349 5116; johansontiia34@ gmail.com

Seltsing Vesipapp
Tegevusvaldkond: käsitöö
Tegevuskoht: Taevaskoja Külakeskus
Kontakt:  5627 8828, taevaskoja@polvavald.ee

Seltsing Virmalise'
Tegevusvaldkond: käsitöö
Tegevuskoht: Vanaküla-Holvandi Külakeskus
Kontakt:  501 3034; urveg@hot.ee

MTÜ Väärt Värk
Tegevusvaldkond: käsitöö (vana mööbli restaureerimine)
Tegevuskoht: Põlva linn
Kontakt:  529 4334; usin.janika@gmail.com