18.03.20
 Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega on alates 16.03.2020 Põlva Vallavalitsuse ruumides ja teenuskeskustes peatatud kodanike vastuvõtt.  Kodanikke teenindatakse telefoni ja e-kirja teel.

Ametnikud, Põlva Haldusteenistus

26.02.20
Taristuspetsialist
Imre Maidla
taristu, hajaasustusprogramm, reklaamiload,
ühistransport, õpilaste vedu
799 9478; 5305 0775
Vastuvõtt T 13-16
Keskkonnaspetsialist
Reelika Raig
jäätmemajandus, keskkonnakaitse, raieload,
veekogude kaitse, keskkonnaload
799 9486; 5332 3061
Vastuvõtt E 10-12 ja 13-16
     
Põlva Haldusteenistus
Rein Kamber, juhataja
heakord, turg, kalmistud,
lemmikloomad
5560 1587
rein.kamber@polva.ee