Kiidjärve küla Orunuka üksikelamu projekteerimistingimused

8.03.21

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 01.07.2020 korraldusega nr 2-3/354 algatati projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Projekteerimistingimuste taotluse alusel soovitakse Kiidjärve külas Orunuka kinnistule püstitada ehitusloakohustuslik üksikelamu ehitisealuse pinnaga kuni 150 m2. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda kuni 24.07.2020.

Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 24.07.2020.

Projekteerimistingimused antud ehitisregistris 28.07.2020 nr 2011802/05590.

 

Toimetaja: LIIA SULG