Koduteenus

7.02.23

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kõrvalise abita sooritada.

 

Kes saavad teenust taotleda?

Koduteenust osutatakse isikule, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põlva vallas või kelle tegelik elukoht on Põlva vallas, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsusega ja kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel kõrvalabi- või hooldusvajadus.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Koduteenuse taotlus esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Teenuse taotlemisel esitatakse taotlus koduteenuste määramiseks.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Põlva Vallavalitsuse 01.11.2022 korraldus nr 2-3/507 "Põlva Päevakeskuse teenuste hinnakiri"

Taotlus koduteenuste määramiseks RTF (130 kB) / PDF (115 kB)

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA