Leevijõe küla lahkmejoone muutmine

23.11.23

Vastavalt asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise aluste ja korra § 10 lõikele 5 avaldatakse valla veebilehel kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse eelnõu Leevijõe küla lahkmejoone muutmise kohta.

Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus kahe nädala jooksul (s.o 26.09.-09.10.2023) pärast eelnõu väljapanekut esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste.

Volikogu otsuse eelnõu  
Lisa 1  
Lisa 2

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA