Koolibuss

1.09.22

Õpilastel, kes omandavad põhiharidust statsionaarses õppes Põlva vallas asuvates koolides, on õigus tasuta kasutada õppetöö perioodil kodust kooli ja koolist koju sõitmiseks valla koolibussi või ühistransporti Põlva maakonna bussiliinidel vastavalt Põlva Vallavolikogu 14.09.2016 määrusele nr 1-2/29 "Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidusoodustuse andmise kord".

Buss on käigus koolipäevadel.

Põlva koolibuss

Tilsi koolibuss

Põlva koolibuss

HOMMIKUL

 

Väljumise kellaaeg Peatuse nimi
7.00 Lutsu küla
7.05 Sooküla
7.11 Rosma (Värska mnt bussipeatus)
  Bussijaam
  Koolimaja tee 1
7.25 Taevaskoja
  Taevaskoja tee, Puntarumäe, Mammaste
7.40 Koolimaja tee 1
7.50 Valgesoo
8.00 Lootospark
  Ähnioru
8.10 Rosma kool
8.20 Himmaste koolimaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÕHTUL

Väljumise kellaaeg
E-N
Peatuse nimi
14.20 Himmaste koolimaja
  Lina (Selveri juures)
  Põlva keskus (kirik)
14.30 Rosma kool
  Põlva keskus
  Kooli peatus
  Bussijaam
14.40 Koolimaja tee 1
14.45 Bussijaam
  Kooli peatus
14.50 Ähnioru (Lina 21)
14.55 Rosma
15.05 Peri
15.10 Andre
15.15 Viinakoja*
15.30 Lutsu

*igapäevased reisijad puuduvad, sõit toimub vaid siis, kui reisijaid on

 

Väljumise kellaaeg
R
Peatuse nimi
13.20 Himmaste koolimaja
  Lina (Selveri juures)
  Põlva keskus (kirik)
13.30 Rosma kool
  Põlva keskus
  Kooli peatus
  Bussijaam
13.40 Koolimaja tee 1
13.45 Bussijaam
  Kooli peatus
13.50 Ähnioru (Lina 21)
13.55 Rosma
14.05 Peri
14.10 Andre
14.15 Viinakoja*
14.30 Lutsu

*igapäevased reisijad puuduvad, sõit toimub vaid siis, kui reisijaid on

 

Koolibussi juht on Rein Vaheoja.

Tilsi koolibuss

HOMMIKUL

I ring

 

II ring

 

ÕHTUL

 

NB! Bussiringide ajagraafikus võib tulla muudatusi seoses kooli ürituste ja õppekäikudega.