KOV 3 koostööprojekt

8.11.19

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ning Eesti Noorsootöö Keskuse logod

 

Koostöögrupp Ülenurme, kuhu kuuluvad – Kastre vald, Kambja vald, Põlva vald.

Koostööprojekti viivad läbi Kambja, Kastre ja Põlva valla järgmised noortekeskused: Põlva valla Noorsootöö Keskuse Vastse-Kuuste keskus, Roiu noortekeskus, Kambja noortekeskus (MTÜ Öökull), Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskus ja Kuuste kool (MTÜ Õnnemaa).

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Eesmärk: Toetada uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamist ja rakendamist, mis tagavad noorsootöö teenuste jõudmise uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste avardumise.

Tegevus: 2019. a märtsikuust läbivad 21 noort  intensiivtreeningu programmi noortelt-noortele loodava veebitööriista väljatöötamiseks. Koolitajaks on Harald Lepisk Victory Trainings OÜ-st.

„Magic in Your Hands" mudel on:

  • ideede genereerimise ja arendamise koolitus;
  • veebitööriista häketon (koolitus);
  • veebitööriista täiustamine ( koolitus);
  • omaalgatus;
  • noorte innustamine.

Koolitusprogrammi mudeli toel väljatöötatud veebitööriist aitab parandada noorsootöö kättesaadavust. Interaktiivne tööriist parendab noorteinfo pakkumist. See on loodud noorte poolt, mis teeb selle mõistetavaks teistele noortele, on konkreetne ning oma idee elluviimiseks on kogu info ühes kohast kättesaadav samm-sammult selgitustega. Lihtne ja noortelt-noortele tehtud tööriist aitab käivitada noorte innovatsiooni uute ideede tekkeks ning annab selged juhised mõtete elluviimiseks. Tänu millele kaasatakse uusi ja passiivseid noori ning panustatakse oma kogukonna arengusse. Mudeli rakendamine toetab omaalgatuste ellu viimist.

Projekti rahaline maht: 54 000 eurot

Projekti ajaline kestvus: 09.01.2019–20.06.2020

 

MEEDIAKAJASTUSED

Projekti kajastused noortekeskuste Facebooki kodulehtedel:

Põlva valla Noorsootöö Keskuse Vastse-Kuuste keskus

 

Toimetaja: LIIA SULG