Lastemaja teenus

25.09.18

Lastemaja teenus on lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus, mis on suunatud seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. Teenusele saab pöörduda nii laps ise kui ka lapsevanem. Samuti võib lastemaja poole pöörduda tavakodanik või spetsialist, kes on mures lapse seksuaalse käitumise pärast. Teenus on kättesaadav tööpäevadel.

Lastemajad asuvad Tartus ja Tallinnas. Lõuna lastemaja kontaktisikuteks on Kai Hallik (telefon 5196 9511, e-post Kai.Hallik@sotsiaalkindlustusamet.ee) ja Ave Kasenõmm (telefon 5307 2533, e-post Ave.Kasenomm@sotsiaalkindlustusamet.ee).

Ööpäevaringselt on võimalik abi saada Seksuaalvägivalla kriisiabikeskustest. Täpsem info Ohvriabi veebilehel.