Mammaste küla Köstrimäe tee 6 üksikelamu projekteerimistingimused

8.03.21
 

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 13.05.2020 korraldusega nr 2-3/214 on algatatud projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Projekteerimistingimuste taotluse alusel soovitakse Mammaste külas Köstrimäe tee 6 krundile püstitada ühekordne viilkatusega üksikelamu ehitisealuse pinnaga ca 200 m2.

Projekteerimistingimuste eelnõu lisaga on võimalik tutvuda kuni 05.06.2020 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 05.06.2020. Kirjalikke ettepanekuid ja arvamusi projekteerimistingimuste eelnõu kohta ei esitatud.

Põlva Vallavalitsuse 17.06.2020 korraldusega nr 2-3/321 määrati projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks.

 

 

Toimetaja: LIIA SULG