Matusetoetus

6.10.22

Kes saavad toetust taotleda?

Matusetoetuse on sissetulekust mittesõltuv toetus. Toetuse määraks on 250 eurot. Toetust makstakse rahvastikuregistri andmetel Põlva valla elaniku surma korral. Alates 01.04.2019 makstakse toetust erandkorras ka matuse korraldajale, kes on rahvastikuregistri andmetel Põlva valla elanik ning kes taotleb toetust isiku matmise kuludeks, kellel puudus rahvastikujärgne elukoht või kelle eest ei ole saadud matusetoetust teisest kohalikust omavalitsusest. Matusetoetus makstakse taotluses näidatud arvelduskontole või sularahas.

  Toetuse määraks on 250 eurot.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul peale surma registreerimist rahvastikuregistris.
Matusetoetuse taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva linn; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno, tel 517 3009, e-post kaia.vorno@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

Sotsiaaltoetuste ja sissetulekust mittesõltuvate toetuste piirmäärad

Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotlus RTF (112 kB) / PDF (197 kB)

 

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA