Matusetoetus

23.01.19

Kes saavad toetust taotleda?

Matusetoetuse on sissetulekust mittesõltuv toetus. Toetuse määraks on 250 eurot. Toetust makstakse rahvastikuregistri andmetel Põlva valla elaniku surma korral. Matusetoetus makstakse taotluses näidatud arvelduskontole või sularahas.

  Toetuse määraks on 250 eurot.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul peale surma registreerimist rahvastikuregistris.
Matusetoetuse taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva linn; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Sotsiaaltööspetsialist Külli Padar-Siim, tel 799 9476, 5400 5954; e-post kulli.padar-siim@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja surmatõend.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

Sotsiaaltoetuste ja sissetulekust mittesõltuvate toetuste piirmäärad

Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotlus RTF (104 kB) / PDF (116 kB)

 

 

 

Toimetaja: LIIA SULG