Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemine

11.12.23

Toetuse eesmärk

Mittetulundusliku tegevuse toetuse eesmärk on Põlva valla avalikes huvides tegutseva ja valla elanikele suunatud ühingu tegevuse toetamine, et:
1) parendada selle võimekust kogukondliku tegevuse korraldamisel;
2) mitmekesistada erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimalusi;
3) arendada tervisespordi alast tegevust ja võistlussporti.

Kes saavad toetust taotleda?

Toetust saab taotleda mittetulundusühing, seltsing ja Põlva valla osalusega sihtasutus, mis tegutseb Põlva valla haldusterritooriumil; mille tegevus on kooskõlas Põlva valla arengukavaga; mis on toetuse taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähemalt 12 kuud ning tegevus toimub regulaarselt ja vastavalt taotletava kalendriaasta tegevuskavale ning mille suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

Ühing, mis taotleb toetust võistlusspordiga seotud kulude katmiseks, peab olema vastava spordialaliidu või -föderatsiooni kaudu Eesti Olümpiakomitee liige; ühingut esindav sportlane või võistkond osalevad Eesti meistrivõistlustel ja/või muudel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning ühingusse kuuluvad sportlased esindavad Põlva valda Eesti omavalitsuste tali- ja suvemängudel.

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Toetuse saamiseks esitab taotleja Põlva Vallavalitsusele hiljemalt 1. novembril taotluste haldussüsteemi SPOKU kaudu veebilehel https://piksel.ee/spoku/polva.

 

Lisainformatsioon

Eve Sokk, kultuurispetsialist, 5699 2232, eve.sokk@polva.ee

 

Õigusakt ja vormid

  • Taotlused ja toetuse kasutamise aruanne esitatakse Spoku kaudu

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

 

Eraldatud toetused
2023   Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmine (pdf, 186 kB)
2022   Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmine (pdf, 176 kB)
2021   Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmine (pdf, 27 kB)
2020   Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmine (pdf, 76 kB)
2019   Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmine  (pdf, 174 kB)

Toimetaja: LIIA SULG