Põlva linn Jaama tn 71 projekteerimistingimused

16.05.22

Põlva Vallavalitsuse 22.03.2022 korraldusega nr 2-3/113 algatati projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Projekteerimistingimuste taotluse alusel sooviti projekteerida Jaama tn 71 krundile Põlva linnas kütusetankla teenindusjaama hoonet ehitisealuse pinnaga ligikaudu 200 m².

Projekteerimistingimuste eelnõuga oli võimalik tutvuda kuni 17.04.2022  Põlva valla veebilehel https://www.polva.ee/projekteerimistingimused-avatud-meetodi-alusel.

Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 17.04.2022 Põlva Vallavalitsusele e-postiga aadressil info@polva.ee  või kirjaga aadressil Kesk tn 15 Põlva linn 63308.

Vallavalitsuse korraldus avatud menetluse algatamise kohta

Projekteerimistingimuste eelnõu

Projekteerimistingimuste taotlus

Asendiplaan

 

Teade avaliku väljapaneku kohta avaldati ajalehes LõunaLeht ja valla kodulehel. Vastuväiteid ega ettepanekuid projekteerimistingimuste eelnõu kohta ei esitatud.

Põlva Vallavalitsuse 26.04.2022 korraldusega nr 2-3/184 määrati projekteerimistingimused kütusetankla teenindusjaama püstitamiseks.

 

 

Toimetaja: LIIA SULG