Põlva linn Järve 1 üksikelamu projekteerimistingimused

8.03.21

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 13.05.2020 korraldusega nr 2-3/213 on algatatud projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Projekteerimistingimuste taotluse alusel soovitakse Põlva linnas Järve tn 1 kinnistule püstitada ühekordne üksikelamu ehitisealuse pinnaga ca 450 m2.

Projekteerimistingimuste eelnõu lisaga on võimalik tutvuda kuni 05.06.2020 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 05.06.2020. Kirjalikke ettepanekuid ja arvamusi projekteerimistingimuste eelnõu kohta ei esitatud.

Põlva Vallavalitsuse 17.06.2020 korraldusega nr 2-3/318 määrati projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks.

 

Toimetaja: LIIA SULG