Põlva linn Kaasiku tn 4 ja Kaasiku tn 6 spordi- ja vabaajakeskuse projekteeerimistingimused

7.02.22

Põlva Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldusega nr 2-3/604 algatati projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Põlva Linnavolikogu poolt 06.02.2003 kehtestatud Põlva linnas Ehitajate, Jaama ja Kase tänava pikenduse vahelise maa-ala detailplaneeringus näidatud ehituskruntide 6 ja 7 liitmist ja sinna spordi- ja vabaajakeskuse hoone püstitamist.  

Projekteerimistingimuste eelnõuga oli võimalik tutvuda kuni 24.01.2022 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 24.01.2022 Põlva Vallavalitsusele e-postiga aadressil info@polva.ee  või kirjaga aadressil Kesk tn 15 Põlva linn 63308. 

Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud.

Põlva Vallavalitsuse 01.02.2022 korraldusega nr 2-3/47 määrati projekteerimistingimused spordi- ja vabaajakeskuse hoone püstitamiseks.

Toimetaja: LIIA SULG