Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine

29.11.22

Avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsuse 05.05.2021 korraldusega nr 2-3/210 kiideti "Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030" muutmise projekt ja "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2022–2025" muutmise projekt heaks ja suunati need avalikule väljapanekule.

Avalik väljapanek toimus 07.05.2021–23.05.2021 Põlva valla kodulehel.

VAATA SIIT:


Avaliku väljapaneku kestel oli igaühel õigus esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Keldrikaela 2, Põlva. 

Põlva valla arengukava projekti avaliku väljapaneku jooksul laekus kaheksa kirjalikku ettepanekut ning üks ettepanek esitati mittetähtaegselt. Põlva valla eelarvestrateegia muutmise projektide avaliku väljapaneku jooskul laekus kolm kirjalikku ettepanekut, neist üks ettepanek esitati mittetähtaegselt. 


"Põlva valla arengukava aastateks 2019-2030" muutmise ning Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025" muutmise avalikud arutelud toimusid:

24.05.2021 Vastse-Kuustes Kultuurimajas;
25.05.2021 Ahja Kultuurimajas;
26.07.2021 Mooste Kultuurimajas;
27.05.2021 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis;
28.05.2021 Tilsi Lasteaed Muumioru.

Avalikel aruteludel tutvustatakse avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsusele esitatud ettepanekuid. Ettepanekud on kajastatud Põlva Vallavalitsuse 09.06.2021 korralduses nr 2-3/283 "Seisukoha võtmine Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ja Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2022–2025 väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute osas".

Komisjonide protokollid

Hariduskomisjoni 28.06.2021 koosoleku protokoll.

Vastuvõtmine

Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2022–2025 eelnõu vastuvõtmine toimus Põlva Vallavolikogu 30.06.2021 istungil.

Põlva valla arengukava 2019–2030 muutmine ja Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 kehtetuks tunnistamine ME27; eelnõu (pdf, 365 kB), lisa 1 (pdf, 5995 kB), lisa 2 (pdf, 572 kB)

Avalikustamine

Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2022–2025 on avaldatud Riigi Teatajas.

Põlva Vallavolikogu 30.06.2021 istungi protokoll nr 1-1/6.

Toimetaja: LIIA SULG