Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine

9.11.23

Avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsuse 19.09.2022 korraldusega nr 2-3/402 kiideti "Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise projekti heakskiitmine ning avalikule väljapanekule suunamine" muutmise projekt heaks ja suunati see avalikule väljapanekule.

Avalik väljapanek toimus 20.09.–03.10.2023 Põlva valla kodulehel.

Dokumendid:

Muutmise projekti kohaselt muudeti Põlva valla arengukava 2019–2030 5. peatükki ja nimetati ümber Eelarvestrateegia aastateks 2024–2027 ning ajakohastati 6. peatükki Tegevuste kava.

Igaühel oli õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste.

Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise projekti avaliku väljapaneku jooksul esitati 1 muudatusettepanek.

"Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ning Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2023–2026" muutmise avalikud arutelud toimusid:

05.10.2023 algusega kell 16.00 Vastse-Kuuste Kultuurimajas;

05.10.2023 algusega kell 18.00 Ahja Kultuurimajas;

09.10.2023 algusega kell 16.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis;

09.10.2023 algusega kell 18.00 Mooste Kultuurimajas;

10.10.2023 algusega kell 16.00 Tilsi Põhikoolis

Avalikel aruteludel tutvustati avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsusele esitatud ettepanekuid.

 

Komisjonide protokollid

Majanduskomisjoni 16.10.2023 koosoleku protokoll

 

Vastuvõtmine

Kuna eelnõu vastuvõtmiseks vajalikku volikogu koosseisu häälteenamust 19.10.2023 toimunud istungil ei saavutatud, jäi määruse eelnõu nr 1-4/51 "Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2026 muutmine" vastu võtmata.

Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2026 muutmine ME51;  eelnõulisa 1lisa 2

Põlva Vallavolikogu 19.10.2023 istungi protokoll (päevakorrapunkt 7)

 

Määruse eelnõu nr 1-4/51 "Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2026 muutmine" võeti vastu Põlva Vallavolikogu 27.10.2023 toimunud erakorralisel istungil.

Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2026 muutmine ME51;  eelnõulisa 1lisa 2

 

Avalikustamine

Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2024–2027 on avaldatud Riigi Teatajas.

Põlva Vallavolikogu 27.10.2023 istungi protokoll.

Toimetaja: LIIA SULG