Rahvahariduse ühingud

19.04.18

MTÜ Põlva Kolmanda Nooruse Rahvakool
Tegevuskoht: Põlva Päevakeskus Uus tn2
Kontakt: 517 7822; nook@ hot.ee

J. Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts
Tegevusvaldkond: koduloo uurimine ja vabahariduskoolitused
Tegevuskoht: Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Seltsimaja
Aadress: Kesk 16, Põlva linn
Kontakt: 799 5157; polva.rhs@ mail.ee

Vastse-Kuuste naisteklubi „Kolmapäev" 
Tegevusvaldkond: rahvaharidus
Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik
Kontakt: Mall Kõpp, telefon 501 3954
e-post mall@vkuuste.ee
https://sites.google.com/site/naisteklubikolmapaev/klubist

Eakate klubi Kanarbik
Pensionäride seltsitegevus
Vastse-Kuuste Kultuurimaja, Pargi tn 4, Vastse-Kuuste alevik
Kontakt: Viive Hämäläinen, telefon 792 0344