Raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuse toetus

20.07.23

Raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuse toetuse eesmärk on toetada puudega lapse hooldusõigust omava isiku või sotsiaalhoolekande seaduse § 4513 lõikes 1 nimetatud hooldaja toimetulekut või töötamist, et vähendada puudega laste perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

 

Kes saavad toetust taotleda?

Raske ja sügava puudega lapse sotsiaalteenuse toetust on õigus saada puudega lapse hooldusõigust omaval isikul või sotsiaalhoolekande seaduse § 4513 lõikes 1 nimetatud last vahetult kasvataval isikul kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

Puudega laps on kuni 18-aastane hooldusvajadusega raske või sügava puudega laps kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Põlva vald.

Toetust antakse järgmiste teenuste osutamiseks ning arendamiseks:

  1.  lapsehoiuteenus;
  2.  tugiisikuteenus;
  3.  isikliku abistaja teenus;
  4.  transporditeenus;
  5.  lapse rehabilitatsiooniteenus;
  6.  lapse ja tema perekonna nõustamisteenus;
  7.  lapsele eluaseme kohandamine;
  8.  peredele toimetuleku koolituse korraldamine;
  9.  muud sotsiaalteenused, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.
 Vallavalitsuse poolt kehtestatud määrad:
        ●   raske puudega lapse sotsiaalteenuse toetus 450 eurot kalendriaastas;
        ●   sügava puudega lapse sotsiaalteenuse toetus 500 eurot kalendriaastas.

Eelarveaasta kasutamata rahaliste vahendite ülejäägi korral ning juhul kui puudega lapse sotsiaalteenuste vajadus on suurem valitsuse poolt kehtestatud toetuse määrast, võib esitada valitsusele täiendavalt toetuse taotluse peale eelarveaasta 1. septembrit. Peale 1. septembrit esitatud toetuse taotluse võib valitsus rahuldada valitsuse poolt kehtestatud määradest suuremas määras.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Raske ja sügava puudega lapse sotsiaalteenuse toetuse taotlus esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Lastekaitsespetsialist Helena Kuusk, tel 5871 7630, e-post helena.kuusk@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja koopia kuludokumendist teenuse osutamise kohta, kui teenuse eest on juba tasutud.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuse osutamise toetuse määrade kehtestamine  

Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise toetuse taotlus RTF (199 kB) / PDF (267 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG