Raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenus ja lapsehoiuteenus

20.07.23

Lapsehoiuteenus on lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel hoolduspere vanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Tugiisikuteenus on last kasvatava isikuga koostöös lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

 

Kes saavad toetust taotleda?

Teenust on õigus taotleda raske või sügava puudega lapse vanemal, eestkostjal või lepingu alusel hoolduspere vanemal kuni lapse 18-aastaseks saamiseni eeldusel, et puudega lapse teenuse vajadus on tuvastatud abivajaduse hindamisega ning kajastub juhtumiplaanis ja lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Raske ja sügava puudega lapse sotsiaalteenuse toetuse taotlus esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Lastekaitsespetsialist Helena Kuusk, tel 5871 7630, e-post helena.kuusk@polva.ee.

 

Õigusaktid

Raske ja sügava puudega lapse tugiisikuteenuse ja lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord  

 

Toimetaja: LIIA SULG