Rosma külas Pärnamäe allee 3 üksikelamu projekteerimistingimused

8.03.21

Põlva Vallavalitsus teatab, et 09.09.2020 korraldusega nr 2-3/448 algatati projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Projekteerimistingimuste taotluse alusel soovitakse Rosma külas Pärnamäe allee 3 kinnistule püstitada ühekordne üksikelamu ehitisealuse pinnaga ca 200 m2.

Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 01.10.2020. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.

Põlva Vallavalitsuse 14.10.2020 korraldusega nr 2-3/516 määrati projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks.

 

Toimetaja: LIIA SULG