Sissesõiduloa taotlemine

5.06.20

Kes peavad taotluse esitama?

Põlva linna sissesõidu luba väljastatakse  veokile, mille registrimass on üle 8 tonni. Loa kestvusaeg on üks aasta.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Sissesõiduloa taotlus koos lisadega esitada Põlva Vallavalitsusele aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Teedespetsialist Halvor Laomets, e-post halvor.laomets@polva.ee, tel 799 9493, mob  5332 5432.

 

Vajaminevad dokumendid

Auto registreerimistunnistus ja taotlus.

 

Õigusakt ja taotluste vormid

Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Põlva linnas

Transpordivahendi kõrvalekaldumiseks LM nõuetest RTF (62 kB) / PDF (125 kB)

Liikluskeelualase loa taotlus RTF (104 kB) / PDF (441 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG