Soo muutmine

9.03.22
 Oma tulekust palun eelnevalt teada anda lea.leivo@polva.ee või tel 5786 0070.
Kirjeldus

Isiku soolise kuuluvuse otsustamiseks ja soovahetuseks vajalike arstlike toimingute sooritamiseks on vajalik isiku sellekohane avaldus Sotsiaalministeeriumile ning sotsiaalministri poolt moodustatud arstliku ekspertiisikomisjoni otsus soovahetuse võimalikkuse kohta.

Arstliku ekspertiisikomisjoni otsus soovahetuse taotlejal transseksualismi esinemise kohta on aluseks sotsiaalministri käskkirjale, mis annab loa isiku soo vahetamise arstlikeks toiminguteks:

  1. transseksualismi diagnoosimise järgselt võib alustada hormoonravi;
  2. soovahetuse taotleja sotsiaalse adaptsiooni korral on soo kirurgiline muutmine lubatud ühe aasta möödudes tema kohta käskkirja väljaandmisest.

Soo kirurgiline muutmine ei ole soovahetuse taotlejale kohustusliku iseloomuga toiming. Sotsiaalministri määrusega on reguleeritud, et lõplik ekspertiisikomisjoni otsus soo muutmise kohta antakse soovahetuse taotlejale vähemalt kahe aasta möödumisel arstlike toimingute ja ravi alustamisest.

Sotsiaalse desadaptsiooni korral võib soovahetuse taotleja kirjaliku avalduse ja arstliku ekspertiisikomisjoni otsuse alusel taotleda sünnisoo ennistamist.

Soo muutmisel kantakse rahvastikuregistrisse järgmised andmed: eesnimi, sugu ja isikukood ning avaldaja soovi korral ka perekonnanimi.

Sugu muutnud isikuga seotud muid andmeid ja perekonnaseisukandeid rahvastikuregistris ei muudeta.

Sugu muutnud isikule väljastatakse perekonnaseisuandmete tõend soo andmete muutmise kohta. Esmakordse soo muutmise tõendi väljastamise eest riigilõivu ei võeta.

Taotluse korral on võimalik soo muutmise tõendile lisada väljavõte muudest andmetest.

Taotlemine

Soo andmete muutmiseks rahvastikuregistris tuleb isikul esitada vastav avaldus maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele.

Taotlusvorm
avaldus sooandmete muutmiseks

Vajaminevad dokumendid:

  1. arstliku ekspertiisikomisjoni otsus soo muutmise kohta;
  2. kehtiv isikut tõendav kehtiv dokument.

Õigusaktid

perekonnaseisutoimingute seadus
nimeseadus
riigilõivuseadus
soovahetuse arstlike toimingute ühtsed nõuded

Menetlemine

Dokumente võtab Põlva Vallavalitsuses (Põlva linn Kesk tn 15, III korrus) vastu perekonnaseisuametnik Lea Leivo, leia.leivo@polva.ee, 5786 0070.

Vastuvõtuajad:
E 13–16.00;
T, K 9–12.00 ja 14–16.00;
N, R 9–12.00

Vastuvõtu välisel ajal palun kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

 

Toimetaja: LIIA SULG