Sotsiaalabikomisjon

14.05.21

Sotsiaalabikomisjon:
komisjoni esimees Helen Metsma
aseesimees Gerti Karilaid-Vidder
Anneli Masen
Helena Liiv
Kaia Võrno
Külli Padar-Siim
Maarika Tikman
Katrin Hansing
Anu Otsing

Alus: Põlva Vallavalitsuse korraldus 03.10.2018 nr 2-3/585 "Sotsiaalabikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine" muutmine"

 

Sotsiaalabikomisjoni ülesanded:

- sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja sotsiaalosakonna juhatajale taotluste rahuldamiseks või mitterahuldamiseks;

- ettepanekute tegemine vallavalitsusele sotsiaalhoolekande alaste küsimuste lahendamiseks ja hoolekande valdkonna arendamiseks;

- ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja vallavolikogule õigusaktide ja haldusaktide algatamiseks sotsiaalvaldkonnas ning valla arengukavasse sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja preventsiooni alaste töösuundade väljatöötamiseks.

 

Toimetaja: LIIA SULG