Sotsiaalabikomisjon

30.01.18

Sotsiaalabikomisjon:

komisjoni esimees Helen Metsma
Gerti Karilaid-Vidder
Kaia Võrno
Anneli Masen-Tamm
Külli Padar-Siim
Karin Suur
Terje Lihtsa

 

Sotsiaalabikomisjoni ülesanded:

- sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja sotsiaalosakonna juhatajale taotluste rahuldamiseks või mitterahuldamiseks;

- ettepanekute tegemine vallavalitsusele sotsiaalhoolekande alaste küsimuste lahendamiseks ja hoolekande valdkonna arendamiseks;

- ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja vallavolikogule õigusaktide ja haldusaktide algatamiseks sotsiaalvaldkonnas ning valla arengukavasse sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja preventsiooni alaste töösuundade väljatöötamiseks.

 

Alus: Põlva Vallavalitsuse korraldus 17.01.2018 nr 2-3/27 "Sotsiaalabikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine"

Toimetaja: ANNELY EESMAA