Sotsiaalabikomisjon

20.07.23

Sotsiaalabikomisjon:
komisjoni esimees: sotsiaalosakonna juhataja
aseesimees: sotsiaaltöö peaspetsialist
Liikmed:
Anneli Masen
Helena Kuusk
Kaia Võrno
Külli Padar-Siim
Katrin Hansing
Anu Otsing
Piret Mägi

Alus: Põlva Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldus nr 2-3/608 "Sotsiaalabikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine".

 

Sotsiaalabikomisjoni ülesanded:

- sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja sotsiaalosakonna juhatajale taotluste rahuldamiseks või mitterahuldamiseks;

- ettepanekute tegemine vallavalitsusele sotsiaalhoolekande alaste küsimuste lahendamiseks ja hoolekande valdkonna arendamiseks;

- ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja vallavolikogule õigusaktide ja haldusaktide algatamiseks sotsiaalvaldkonnas ning valla arengukavasse sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja preventsiooni alaste töösuundade väljatöötamiseks.

 

Toimetaja: LIIA SULG