Sotsiaaltransporditeenus

16.03.20

Sotsiaaltransporditeenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

 

Kes saavad teenust taotleda?

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse erivajadusega isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald ja kes tegelikult elab Põlva vallas ning kellel on takistatud isikliku või ühissõiduki kasutamine.

 Omaosalus sotsiaaltransporditeenuse kasutamisel 0,20 eurot/km kohta.

 

Kuidas teenust tellida?

Sotsiaaltransporditeenuse tellimiseks on vajalik pöörduda vähemalt kuus tööpäeva enne teenuse osutamise vajadust sotsiaalosakonna ametniku poole telefonil 5866 8496 või saates sellekohase palve e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 799 9466, mob 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Teenuse saamiseks esitatakse taotlus.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Põlva Vallavalitsuse 28.02.2018 korraldus nr 2-3/192 „Hooldajatoetuse määra, tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutajale makstava tasu suuruse, sotsiaaltransporditeenuse omaosaluse kehtestamine ning volitatud ametniku määramine"

Sotsiaalteenuse taotlus RTF (100 kB) / PDF (185 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG