Sotsiaaltransporditeenus

19.09.22

Sotsiaaltransporditeenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Kes saavad teenust taotleda?

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse erivajadusega isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald ja kes tegelikult elab Põlva vallas ning kellel on takistatud isikliku või ühissõiduki kasutamine.

  Omaosaluse maksumus sotsiaaltransporditeenuse kasutamisel:
sõit Põlva ja/või Võru maakonnas – 5 eurot
sõit Valga ja Tartu maakonnas  – 10 eurot
sõit mujale väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis – 30 eurot
NB! Hind on ühe sõiduotsa hind. Kui sotsiaaltransporti kasutatakse ka tagasisõiduks, tuleb selle eest eraldi tasuda.

Kuidas teenust tellida?

Sotsiaaltransporditeenuse tellimiseks on vajalik pöörduda vähemalt kuus tööpäeva enne teenuse osutamise vajadust sotsiaalosakonna ametniku poole telefonil 5866 8496 või saates sellekohase palve e-postile info@polva.ee.

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee.

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Teenuse saamiseks esitatakse taotlus.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Põlva Vallavalitsuse 13.09.2022 korraldus nr 2-3/395 "Sotsiaaltransporditeenuse omaosaluse kehtestamine"

Sotsiaalteenuse taotlus RTF (67 kB) / PDF (116 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG