Sotsiaaltransporditeenus

25.09.19

Kes saavad teenust taotleda?

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse isikule:

  1. kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald ja kes tegelikult elab Põlva vallas ja;
  2. kes oma terviseseisundist tulenevalt kasutab liikumisabivahendit või vajab kõrvalist abi liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel ja;
  3. kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.
 Omaosalus sotsiaaltransporditeenuse kasutamisel 0,20 eurot/km kohta.

Kuidas teenust tellida?

Sotsiaaltransporditeenuse tellimiseks on vajalik pöörduda vähemalt kuus tööpäeva enne teenuse osutamise vajadust sotsiaalosakonna ametniku poole telefonil 5866 8496 või saates sellekohase palve e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 799 9466, mob 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Teenuse taotlemisel esitatakse taotlus ning puude puudumisel arsti tõend sotsiaaltransporditeenuse vajalikkuse tõendamiseks.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord (kehtib kuni 31.12.2019)

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord (jõustub 01.01.2020)

Põlva Vallavalitsuse 28.02.2018 korraldus nr 2-3/192 „Hooldajatoetuse määra, tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutajale makstava tasu suuruse, sotsiaaltransporditeenuse omaosaluse kehtestamine ning volitatud ametniku määramine"

Sotsiaalteenuse taotlus RTF (100 kB) / PDF (185 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG