Sünnitoetus

7.09.21

Kes saavad toetust taotleda?

Sünnitoetus on sissetulekust mittesõltuv toetus. Toetust on õigus taotleda lapse vanemal, eestkostjal või isikul, kelle juures on laps lepingu alusel perekonnas hooldamisel. Toetus määratakse tingimustel, et lapse elukoht alates sünnist on rahvastikuregistri andmetel Põlva vald. Toetuse määraks on 500 eurot. Toetust makstakse kahes võrdses osas: esimene osa makstakse pärast lapse sünni registreerimist; teine osa makstakse lapse 1-aastaseks saamisel. Mitmikute sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse eest. Sünnitoetus makstakse taotluses näidatud arvelduskontole.

Lastele, kes on sündinud 2016. või 2017. aastal, makstakse sünnitoetus lapse sündimise päeval kehtinud Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla või Vastse-Kuuste valla õigusaktidega kehtestatud korras ja määras.

 Toetuse määraks on 500 eurot, mida makstakse kahes osas.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul peale sünni registreerimist rahvastikuregistris.
Sünnitoetuse taotlus esitatakse pärast lapse sünni registreerimist ja lapse aastaseks saamisel  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja esmasel pöördumisel sünnitõend.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

Sotsiaaltoetuste ja sissetulekust mittesõltuvate toetuste piirmäärad

Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotlus RTF (106 kB) / PDF (197 kB)

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA