Sünnitoetus

6.10.22

Kes saavad toetust taotleda?

Sünnitoetus on sissetulekust mittesõltuv toetus. Toetust on õigus taotleda lapse vanemal, eestkostjal või isikul, kelle juures on laps lepingu alusel perekonnas hooldamisel. Toetus määratakse tingimustel, et lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Põlva vald. Toetuse määraks on 500 eurot. Toetust makstakse kahes võrdses osas: esimene osa makstakse pärast lapse sünni registreerimist; teine osa makstakse lapse 1-aastaseks saamisel. Toetus makstakse välja juhul, kui lapse eest ei ole saadud sünnitoetust teisest kohalikust omavalitsusest. 
Mitmikute sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse eest. Sünnitoetus makstakse taotluses näidatud arvelduskontole.

 Toetuse määraks on 500 eurot, mida makstakse kahes osas.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Toetuse esimest osa on õigus taotleda kolme kuu jooksul peale sünni registreerimist rahvastikuregistris, toetuse teist osa kolme kuu jooksul peale lapse 1-aastaseks saamist.
Toetuse avaldus tuleb esitada Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja esmasel pöördumisel sünnitõend.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

Sotsiaaltoetuste ja sissetulekust mittesõltuvate toetuste piirmäärad

Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotlus  RTF (112 kB) / PDF (197 kB)

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA