Täisealise isiku hooldus ja hooldajatoetus

26.09.22

Hooldus seatakse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded. Hooldust teostab kohaliku omavalitsuse üksuse määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava ja hooldaja nõusolekul.

 

Kellele hooldus seatakse?

Hooldus seatakse Põlva vallas elavale  täisealisele isikule,  kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. 

 

Kes saab hooldajaks hakata?

Hooldajaks saab hakata täisealine teovõimeline isik, kes ei ole hooldatava suhtes perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isik ning kes on võimeline oma tervisliku seisundi ning elukorralduse tõttu hooldaja ülesandeid täitma.

Erandkorras võib hooldajaks olla hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega isik, kui hooldataval on hooldusvajaduse hindamise testi alusel vähemalt raskelt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses. 

 

Kuhu taotlus esitada?

Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemise aluseks on hooldatava ja hooldaja ühine kirjalik taotlus.

 

Mis saab pärast taotluse esitamist?

Vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik viib hooldatava elukohas läbi hooldusvajaduse hindamise, selgitab välja hooldusvajaduse ulatuse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks. Korduv hooldusvajaduse hindamine viiakse läbi vastavalt vajadusele.

Igakuuliselt hooldajale makstava hooldajatoetuse suurus otsustatakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

  • Sotsiaaltööspetsialist Külli Padar-Siim, tel 5400 5954, e-post kulli.padar-siim@polva.ee (Põlva linn);
  • sotsiaaltööspetsialist Anu Otsing, tel 5301 3830, e-post anu.otsing@polva.ee (vana Põlva valla piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee (Mooste ja Laheda piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist, Piret Mägi, tel 5196 6411, e-post piret.magi@polva.ee (Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond).

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord

Hooldajatoetuse määra kehtestamine  

Taotlus hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks RTF (149 kB) / PDF (121 kB)

Taotlus hoolduse lõpetamiseks RTF (118 kB) / PDF (112 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG