Täitmata ametikohad

16.11.23

• sekretär
• jurist (ajutiselt äraolev)
• ehitusspetsialist
• arhivaar
• meediaspetsialist

 

 

Käimasolevad konkursid:

Hetkel käimasolevaid konkursse ei ole.

 

.