Tekstiili kogumine

28.04.22

Põlva jäätmejaamas toimub koostöös Osaühinguga HUMANA SORTEERIMISKESKUS puhaste ja tervete tekstiiliesemete vastuvõtt. Humana eesmärk on koguda vahendeid ülemaailmsete arengukoostööprojektide rahastamiseks kasutatud asjade kaubanduse läbi. Humana organisatsioonid üle maailma on koondunud Humana People to People föderatsiooni katuse alla. Euroopa ja Põhja-Ameerika organisatsioonid keskenduvad rõivaste kogumisele ja müügile, et saadud tuluga toetada arenguprojekte. Aafrika, Aasia ja Lõuna-Ameerika Humana organisatsioonid tegelevad projektide ja pikaajaliste programmide elluviimisega.

Oodatud on puhtad, terved ja taaskasutatavad:
- rõivad;
- kardinad;
- voodipesu;
- jalatsid;
- kotid;
- vööd;
- mänguasjad.

Oodatud ei ole õli ja muude kemikaalidega määrdunud riided, katkised jalatsid ja mänguaasjad, elektroonika ega raamatud. Kemikaalidega kahjustatud tekstiili ümbertöötlemist ei võimalda senised tehnoloogiad, samuti ei saa ümber töödelda katkiseid jalatseid ja mänguasju.

Kõik loovutatud esemed jõuavad Humana sorteerimiskeskusesse, kus need vastavalt kvaliteedile sorteeritakse. Kandmiskõlblikud rõivad jõuavad kas Humana kauplustesse Eestis ja Lätis või annetusena partnerorganisatsioonidele Mosambiigis, Angolas, Malawis ja Zambias. Esemed, mis enam kandmiskõlblikud ei ole, suunatakse ümbertöötlusse.

Rõivaste uuele ringile suunamine vähendab ühelt poolt prügi teket, teisalt nõudlust uute rõivaste tootmise järgi, mis on samuti väga ressursimahukas tegevus. Näiteks kulub ühe kilogrammi puuvilla kasvatamiseks keskmiselt 10 tonni vett.