Toidukulutoetus

7.09.21

Kes saavad toetust taotleda?

Sissetulekust sõltuv toetus, mis määratakse Põlva valla haldusterritooriumil asuva koolieelse lasteasutuse toidukulu päevamaksumuse täielikuks või osaliseks hüvitamiseks isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja kelle taotlemisele eelnenud kuue kalendrikuu netosissetulek perekonnaliikme kohta on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2,5 kordset määra (s.o 375 eurot).

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Toetus määratakse kuni kaks korda aastas perioodiks 1. september kuni 31. jaanuar ja 1. veebruar kuni 31. august. Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus vastavalt 15. septembriks või 15. jaanuariks.

Toetuse taotlus esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

  • Sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno, tel 799 9496, mob 517 3009, e-post kaia.vorno@polva.ee (Põlva piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 799 9466, mob 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee (Mooste ja Laheda piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman, tel 797 9380, mob 5196 6411, e-post maarika.tikman@polva.ee (Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond).

 

Milliseid dokumendte taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Sotsiaaltoetuse taotlus RTF (111 kB) / PDF (195 kB)

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA