Toimingupiirangute kohaldamata jätmine

13.09.21

Põlva valla Noorsootöö Keskuse töösuhetes toimingupiirangu kohaldamata jätmine

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punktide 6 ja 7 alusel on Põlva valla Noorsootöö Keskuse juhataja tööülesandeid täites töösuhete reguleerimiseks tehtavate toimingute puhul õigus jätta KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirang kohaldamata (Põlva vallavanema käskkiri 13.09.2021 nr 13-1/114 „Toimingupiirangu kohaldamata jätmine"). 

 

Tilsi Põhikooli  töösuhetes toimingupiirangu kohaldamata jätmine 

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punktide 4, 5, 6 ja 7 alusel on Tilsi Põhikooli direktori kohusetäitjal tööülesandeid täites töösuhete reguleerimiseks tehtavate toimingute puhul õigus jätta KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirang kohaldamata (Põlva vallavanema 21.04.2021 käskkiri nr 13-1/35 „Toimingupiirangu kohaldamata jätmine"). 

 

Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli töösuhetes toimingupiirangu kohaldamata jätmine 

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punktide 4, 5, 6 ja 7 alusel on   Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli direktori kohusetäitjal tööülesandeid täites töösuhete reguleerimiseks tehtavate toimingute puhul õigus jätta KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirang kohaldamata (Põlva vallavanema 13.04.2021 käskkiri nr 13-1/30 „Toimingupiirangu kohaldamata jätmine"). 

 

Ahja Lasteaed Illikuku töösuhetes toimingupiirangu kohaldamata jätmine 

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punktide 4, 5, 6 ja 7 alusel on  Ahja Lasteaia Illikuku direktoril tööülesandeid täites töösuhte reguleerimiseks tehtavate toimingute puhul õigus jätta KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirang kohaldamata (Põlva vallavanema 18.01.2021 käskkiri nr 13-1/4 „Toimingupiirangu kohaldamata jätmine"). 

 

Kauksi Põhikooli töösuhetes toimingupiirangu kohaldamata jätmine 

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punktide 4, 5, 6 ja 7 alusel on  Kauksi Põhikooli direktoril tööülesandeid täites töösuhte reguleerimiseks tehtavate toimingute puhul õigus jätta KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirang kohaldamata ( Põlva vallavanema 18.01.2021 käskkiri nr 13-1/2 „Toimingupiirangu kohaldamata jätmine").