Toimingupiirangute kohaldamata jätmine

13.02.24

Mooste Mõisakooli töösuhetes toimingupiirangu kohaldamata jätmine
Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punktide 6 ja 7 alusel on Mooste Mõisakoolis direktori tööülesandeid täites töösuhete reguleerimiseks tehtavate toimingute puhul õigus jätta KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirang kohaldamata (Põlva vallavanema 09.02.2024 käskkiri nr 13-1/16 "Toimingupiirangu kohaldamata jätmine"). 

 

Vallavalitsuse töösuhetes toimingupiirangu kohaldamata jätmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lõike 1 punkti 7, korruptsioonivastase seaduse § 7 lõike 2, § 11 lõike 1, lõike 3 punktide 1 ja 7 ning lõike 5 alusel jäetakse Põlva Vallavalitsuse abivallavanemale Põlva Valla Hooldekodu suhtes tööülesandeid täites kohaldamata KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirangud (Põlva vallavanema käskkiri 13.06.2023  nr 13-1/91 "Toimingupiirangu kohaldamata jätmine"). 

 

Põlva Päevakeskuse töösuhetes toimingupiirangu kohaldamata jätmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 50 lõike 1 punkti 7, korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 7 lõike 2, § 11 lõike 1, lõike 3 punktide 1 ja 7 ning lõike 5 alusel on Põlva Vallavalitsuses abivallavanema tööülesandeid täites töösuhete reguleerimiseks tehtavate toimingute puhul õigus jätta KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirang kohaldamata (Põlva vallavanema käskkiri 06.12.2021 nr 13-1/145 "Toimingupiirangu kohaldamata jätmine"). 

 

Põlva Kooli töösuhetes toimingupiirangu kohaldamata jätmine
Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punktide 6 ja 7 alusel on Põlva Koolis direktori tööülesandeid täites töösuhete reguleerimiseks tehtavate toimingute puhul õigus jätta KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirang kohaldamata (Põlva vallavanema käskkiri 06.12.2021 nr 13-1/143 "Toimingupiirangu kohaldamata jätmine"). 

 

Mooste Mõisakooli töösuhetes toimingupiirangu kohaldamata jätmine
Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punktide 6 ja 7 alusel on Mooste Mõisakoolis direktori tööülesandeid täites töösuhete reguleerimiseks tehtavate toimingute puhul õigus jätta KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirang kohaldamata (Põlva vallavanema käskkiri 15.11.2021 nr 13-1/132 "Toimingupiirangu kohaldamata jätmine"). 

 

Põlva valla Noorsootöö Keskuse töösuhetes toimingupiirangu kohaldamata jätmine
Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punktide 6 ja 7 alusel on Põlva valla Noorsootöö Keskuse juhataja tööülesandeid täites töösuhete reguleerimiseks tehtavate toimingute puhul õigus jätta KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirang kohaldamata (Põlva vallavanema käskkiri 13.09.2021 nr 13-1/114 "Toimingupiirangu kohaldamata jätmine"). 

 

Tilsi Põhikooli  töösuhetes toimingupiirangu kohaldamata jätmine 
Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punktide 4, 5, 6 ja 7 alusel on Tilsi Põhikooli direktori kohusetäitjal tööülesandeid täites töösuhete reguleerimiseks tehtavate toimingute puhul õigus jätta KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirang kohaldamata (Põlva vallavanema 21.04.2021 käskkiri nr 13-1/35 "Toimingupiirangu kohaldamata jätmine"). 

 

Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli töösuhetes toimingupiirangu kohaldamata jätmine 
Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punktide 4, 5, 6 ja 7 alusel on   Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli direktori kohusetäitjal tööülesandeid täites töösuhete reguleerimiseks tehtavate toimingute puhul õigus jätta KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirang kohaldamata (Põlva vallavanema 13.04.2021 käskkiri nr 13-1/30 "Toimingupiirangu kohaldamata jätmine"). 

 

Ahja Lasteaed Illikuku töösuhetes toimingupiirangu kohaldamata jätmine 
Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punktide 4, 5, 6 ja 7 alusel on  Ahja Lasteaia Illikuku direktoril tööülesandeid täites töösuhte reguleerimiseks tehtavate toimingute puhul õigus jätta KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirang kohaldamata (Põlva vallavanema 18.01.2021 käskkiri nr 13-1/4 "Toimingupiirangu kohaldamata jätmine"). 

 

Kauksi Põhikooli töösuhetes toimingupiirangu kohaldamata jätmine 
Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punktide 4, 5, 6 ja 7 alusel on  Kauksi Põhikooli direktoril tööülesandeid täites töösuhte reguleerimiseks tehtavate toimingute puhul õigus jätta KVS § 11 lõike 1 punktis 1 sätestatud toimingupiirang kohaldamata ( Põlva vallavanema 18.01.2021 käskkiri nr 13-1/2 "Toimingupiirangu kohaldamata jätmine").