Tugiisikuteenus

20.07.23

Tugiisikuteenuse eesmärk on toetada iseseisvat toimetulekut olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

 

Kes saavad teenust taotleda?

Tugiisikuteenust osutatakse lapsele või täiskasvanule, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põlva vallas või kelle tegelik elukoht on Põlva vallas, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsusega.

Tugiisikuteenust osutatakse lapsele või täiskasvanule, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

 Tugiisikuteenuse osutajale makstava tasu suuruseks on 4,50 eurot ühes tunnis.

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Tugiisikuteenuse taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Täiskasvanud isikule tugiisiku määramise kohta – tel 550 0116.

Lapsele tugiisiku määramise kohta – lastekaitsespetsialist Helena Kuusk, tel 5871 7630, e-post helena.kuusk@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Teenuse taotlemisel esitatakse taotlus ning olemasolul tugiisiku nõusolek.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord

Hooldajatoetuse määra, tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutajale makstava tasu suuruse, sotsiaaltransporditeenuse omaosaluse kehtestamine ning volitatud ametniku määramine

Tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutajale makstava tasu suuruse ja teenuse osutamisega seotud täiendavate kulude piirmäära kehtestamine

 

Sotsiaalteenuse taotlus RTF (67 kB) / PDF (116 kB)

 

 

Toimetaja: LIIA SULG