Turvakoduteenus

20.11.18

Kes saavad teenust taotleda?

Turvakoduteenust osutatakse isikule, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põlva vallas või kelle tegelik elukoht on Põlva vallas, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsusega.

Turvakoduteenust osutatakse lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ning täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Turvakoduteenuse taotlus esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Sotsiaaltöö peaspetsialist Gerti Karilaid-Vidder, tel 799 9474, 5301 3830, e-post gerti.karilaid-vidder@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Teenuse taotlemisel esitatakse taotlus.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise kord

Sotsiaalteenuse taotlus RTF (100 kB) / PDF (185 kB)

 

 

 

Toimetaja: LIIA SULG