Abi Ukraina kodanikele

2.05.22

 Kui sul on Põlva vallas pakkuda Ukraina sõjapõgenikele tööd, majutust või soovid neid muul moel toetada, siis anna sellest märku kirjutades meiliaadressile ukraina@polva.ee või helista Põlva valla põgenike koordinaatorile 5430 1122

Vajalik info sõja eest Ukrainast Eestisse tulnud inimestele: 
eesti keeles 
ukraina keeles

Põgeniku vajalik teekond Eestis:
EST,
RUS
UKR

Postimees on loonud ka ukraina keelse veebilehe: https://ukraina.postimees.ee/.
Jaga julgelt seda infot ka enda tutvusringkonna ukrainlastega.

UKRAINA KODANIKE EESTISSE TULEK

 

Eesti keeles
Ukraina keeles

UKRAINA KODANIKE EESTIS VIIBIMINE

Ajutine kaitse

Alates 09.03.2022 saavad Ukraina sõjapõgenikud taotleda Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroodes ajutist kaitset, mis on aastane elamisluba ning millega saab Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele pakkuda turvatunnet ja sotsiaalseid garantiisid.

Ajutise kaitse taotlusi võetakse vastu ka Põlva politseimajas, tel 5301 9297

Isikukoodi taotlemine
Isikukood on vajalik paljude riiklike ja kohaliku omavalitsuse teenuste saamiseks. Isikukood luuakse kas ajutise kaitse taotlemise protsessis Politsei- ja Piirivalveametis või seda saab taotleda ka ilma ajutise kaitse taotlemise protsessita Põlva vallavalitsuses, Kesk 15, Põlva registrispetsialisti juures.

Majutusinfo

Esmajärjekorras majutuvad sisserännanud oma lähedaste ja tuttavate juurde, riik toetab abivajajaid ja rahvusvahelise kaitse taotlejaid.
Majutuse puudumisel korraldab sisserännanute lühiajalise majutuse Sotsiaalkindlustusamet (ukraina@sotsiaalkindlustusamet.ee), koostööd tehakse ka kohaliku omavalitsusega, tagades majutuse, toitlustuse jm esmase abi andmise kindlas majutusasutuses.

Terviseabi

Tervisekontrolliks Põlva haiglas registreeruda ja aeg broneerida telefonil 510 6011. 
Peale esmast tervisekontrolli on võimalik tervisemurega või retseptide saamiseks pöörduda kõikide Põlva perearstide poole.

Kõigile Ukrainast saabuvatele sõjapõgenikele on tasuta tagatud vältimatu arstiabi, sh vältimatu hambaravi, mille edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Ka perearstikeskused osutavad üldarstiabi nimistuväliselt kõigile Ukraina sõjapõgenikele.

Apteegid tohivad aktsepteerida ka Ukrainas väljastatud paberretsepti, v.a narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite puhul. Apteekri jaoks peab olema üheselt arusaadav, milline ravim on inimesele määratud.

Elamisloa ja Eesti isikukoodi saanud Ukraina põgenikud ei ole automaatselt Eestis ravikindlustatud, vaid elamisloa saamise järel saavad nad ravikindlustust taotleda Eesti inimestega võrdsetel alustel.  

Loe lähemalt: https://www.terviseamet.ee/et/ukraina.
Info on eesti, ukraina ja vene keeles. Leht uueneb jooksvalt.

Psühhosotsiaalne kriisiabi on kättesaadav telefonil 116 006 või rahvusvaheliselt helistades +372 6147 393. Lisaks veebivestluste vahendusel aadressil: www.palunabi.ee. Tugi on tagatud eesti, inglise ja vene keeles.

Haridusvõimalused
Lasteaia- või koolikoha saamine - Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond, Aigi Tiks, telefon 799 9490; aigi.tiks@polva.ee

Pangakonto avamine Swedbankis
Juhend eesti keeles
Juhend vene keeles

Ühistransport
Ukraina sõjapõgenikele on loodud eraldi sõidusoodustus, millega saavad nad tasuta sõita kõikidel avalikel liinidel (ka nendes piirkondades mis tavaliselt on tasulised nt Pärnumaa jne), ka linnades kus on tavaliselt tasuline transport (nt Tallinn, Tartu jne) ja lisaks Elroni rongides. Sõidusoodustus ei kehti kommertsliinidel.
Ühistranspordikaardi saab Põlva vallavalitsuse registrispetsialisti juures.

Töö

- Eesti Töötukassa internetikeskkond, kus tööandjad saavad panna üles oma tööpakkumised ja Ukrainast saabunud inimesed saavad tööandjatega ühendust võtta ning uurida töövõimaluste kohta https://www.onlineexpo.com/ee/tookohad-ukrainlaste-jaoks-eestis/

- Kui Eestisse viisavabalt või viisaga tulnud Ukraina kodanik leiab endale ajutise töökoha, peab tööandja registreerima lühiajalise töötamise. Tööle asumisega tekib ka õigus ravikindlustusele. Eestis on ravikindlustatud nii lühiajaliselt töötav kui elamisloaga töötav välismaalane

- Ajutise kaitse saanutel on õigus end töötuna arvele võtta ning saada tööturuteenuseid ja -toetusi samadel alustel Eesti teiste alaliste elanikega.

 

Kontaktid Ukraina sõjapõgenikele

  • Riigiinfo telefon 1247 või +372 600 1247
  • Ukraina saatkond Eestis +372 601 5815
  • Ukraina kogukond Eestis +372 5650 2572
  • Hädaabi 112