« Tagasi

Avatud menetluse algatamine Põlva linnas Järve tn 1 projekteerimistingimuste andmiseks

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 13.05.2020 korraldusega nr 2-3/213 on algatatud projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Projekteerimistingimuste taotluse alusel soovitakse Põlva linnas Järve tn 1 kinnistule püstitada ühekordne üksikelamu ehitisealuse pinnaga ca 450 m2.

Projekteerimistingimuste eelnõu lisaga on võimalik tutvuda kuni 05.06.2020 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kuni 05.06.2020 Põlva Vallavalitsusele e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Kesk tn 15, Põlva linn 63308.

  1. Korraldus avatud menetluse algatamise kohta;
  2. Projekteerimistingimuste taotlus koos asendiplaaniga;
  3. Projekteerimistingimuste eelnõu lisa.