Ettelugemisvõistlus "Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi..."

Üle-eestilise 4. klasside ettelugemisvõistluse "Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi..." Põlvamaa eelvoorus olid edukad Põlva Kooli õpilased Kirke Jaakmees ja Karl Kintsiraud

Traditsioonilise võistluse Põlvamaa eelvoor peeti 7. oktoobril Põlva Keskraamatukogu saalis, korraldajaks  keskraamatukogu lasteraamatukoguhoidjad. Osales 10 õpilast seitsmest koolist, mis on tavapärasest küll väiksem, kuid tänavuse aasta eripära arvestades väga hea osalejate arv.

Seekord loeti eesti rahvajutu aastale kohaselt ette muistendeid, võistluse  pealkiri "Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi..." on pärit Ira Lemberi luuletusest.

Mitu loetud muistendit oli pärit raamatust "Eesti muistendite kuldraamat", veel loeti ette raamatutest "Põlvamaa muistendid", August  Jakobsoni "Puujalaga katk" jt. Mitmes kogumikus leiduvat muistendit "Kuidas Eestimaad kokku pressiti"  loeti koguni kahel korral.

Mõnusas õhkkonnas kulgenud võistlusel oli nagu ikka paratamatu kaasanne ehk žürii (Helje Põvvat, Aili Kolsar, Elsa Raadla, Külli Ots), kelle ülesandeks oli lisaks paremate väljavalimisele anda võistlejatele ja juhendajatele tagasisidet. Helje Põvvat tunnustas kõiki esinejaid ja rõhutas, et seekord ei esitanud keegi teksti peast, mida varem on juhtunud, vaid kõik tõesti lugesid ette. Helje Põvvat tegi veenvalt selgeks, kuidas algab esinemine: sirgeselgsest ja selgehäälsest enesetutvustamisest. Kõigil tänavustel osalejatel on hea häälematerjal, kuid oma häält ei tohi karta, vaid sellesse tuleb suunata loetava mõte.  Väga tähtis on välja hääldada sõnade algused ja lõpud. Ka kirjavahemärke tuleb tähele panna. Kui mõni koma võib silme eest läbi libiseda, siis vähemalt lause lõpp (olgu seal punkt või hüüumärk) tuleb korralikult  ära märkida.

Žüriiliikmetel oli küll veidi omavahelist vaidlemist, kuid auhinnalised  kohad  said  päris kiiresti paika. Välja  otsustati anda kaks teist kohta.

I  koht:  Jaan Ader, Saverna Põhikool, juhendajad Kaire Siimus ja Tiina Hoop
II koht:  Kirke Jaakmees, Põlva Kool,  4c kl,  juhendaja Marju Lepasson
II koht:  Karl Kintsiraud, Põlva Kool, 4d kl, juhendaja  Kristi Puna

Seekordsel võistlusel oli üks eripära. Nimelt ei kutsu Eesti Lastekirjanduse Keskus seekord maakondade parimaid võistluse finaaliks Tallinna, vaid palub saata videod.  Nii võttiski Leevi Lillemäe kõigi esinemise oma kaameraga üles. Tallinnasse Põlvamaad esindama läkitame Jaani video. Soovime talle edu finaalis!

Suur tänu kõigile osalejatele ja juhendajatele!  Lapsi juhendasid Karina Toots (Kanepi Gümnaasium),  Raili  Toom (Johannese Kool Rosmal), Kaire Siimus ja Tiina Hoop (vastavalt Saverna Põhikool ja Saverna Raamatukogu), Kristi Puna, Marju Lepasson ja  Katrin Valdma (Põlva Kool), Kadi Õunap (Mooste Mõisakool), Anne Konsap (Mehikoorma Põhikool),  Hele Aia ja Evi Tiigimäe (Räpina Ühisgümnaasium ja Räpina valla Keskraamatukogu).

Eelvooru läbiviimist toetas Põlvamaa Arenduskeskus.


Lisainfo:
Sirve Valdmaa
Põlva Keskraamatukogu
Lastetöö spetsialist
Tel: 799 4321
E-post: sirve@raamat.polva.ee

Fotod: Eda Pettai.