Kohanimede määramine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Põlva Vallavolikogu 19.04.2018 määrusele nr 32 "Põlva valla kohanimede määramise kord", avalikustab Põlva Vallavalitsus otsuste eelnõud, millega soovitakse:

  • määrata Vastse-Kuuste alevikus liikluspindade nimeks Ahja tee, Vanatamme tee ja Koidu  tee vastavalt otsuse lisaks olevale asendiplaanile;

otsuse eelnõu, lisa;

  • muuta Põlva linnas asuva Friedebert Tuglase liikluspinna kuju ning määrata Friedebert Tuglase tänava lõikudele uued kohanimed – Keldri tänav ja Friedebert Tuglase põik;

otsuse eelnõu, lisa;

  • muuta Põlva linnas Ringtee tänava, vahemikus Jaama tänav kuni Pärnaõie tänav, nimetust ning määrata uueks nimeks Ringtee;

otsuse eelnõu;

  • määrata Põlva vallas Kauksi külas asuvale teele, mis algab 62 Kanepi-Leevaku riigiteelt ja lõpeb Kaalukoja teega ristumisel, nimeks Keskuse tee ja

    Põlva vallas Kauksi külas asuvale teele, mis algab 62 Kanepi- Leevaku riigiteelt ja lõpeb katastriüksusel 47302:002:0641, nimeks Oja tee vastavalt otsuse lisaks olevale asendiplaanile;

otsuse eelnõu, lisa.

Eelnõude kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 13. augustini 2020 (kaasa arvatud). Ettepanekud saata Põlva Vallavalitsusele: postiaadress: Kesk tn 15, Põlva 63308 e-post: info@polva.ee.